Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kết quả soi cầu ngày 18/03/2018 tìm được 58 cầu có độ dài >= 5 ngày:
00010101020608111221212121212223252526262940414243475050525357616162626262697070717171727576777981818386878890929395
Trong đó có 27 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 22 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,216 cầu
26,626 cầu
01,103 cầu
17,713 cầu
25,523 cầu
05,502 cầu
07,702 cầu
16,612 cầu
18,812 cầu
29,922 cầu
57,752 cầu
001 cầu
02,201 cầu
04,401 cầu
06,601 cầu
08,801 cầu
09,901 cầu
111 cầu
14,411 cầu
221 cầu
23,321 cầu
24,421 cầu
27,721 cầu
34,431 cầu
35,531 cầu
38,831 cầu
39,931 cầu
47,741 cầu
59,951 cầu
67,761 cầu
68,861 cầu
69,961 cầu
771 cầu
78,871 cầu
79,971 cầu
881 cầu