Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kết quả soi cầu ngày 31/07/2021 tìm được 32 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0203131522263348525255576870717273737475777777777880828990929596
Trong đó có 12 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 26 cặp số khác nhau, trong đó có 12 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 77: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 77)
Thống kê cầu lặp:
774 cầu
25,522 cầu
37,732 cầu
57,752 cầu
02,201 cầu
03,301 cầu
07,701 cầu
08,801 cầu
09,901 cầu
13,311 cầu
15,511 cầu
17,711 cầu
221 cầu
26,621 cầu
27,721 cầu
28,821 cầu
29,921 cầu
331 cầu
47,741 cầu
48,841 cầu
551 cầu
59,951 cầu
68,861 cầu
69,961 cầu
78,871 cầu
89,981 cầu