Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7
Kết quả soi cầu ngày 23/01/2018 tìm được 41 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0006080808102122252528454647484950585859606668687178818182828484858686868889899598
Trong đó có 17 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 23 cặp số khác nhau, trong đó có 15 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 68,86: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 68 hoặc 86)
Thống kê cầu lặp:
68,865 cầu
08,803 cầu
28,823 cầu
48,843 cầu
58,853 cầu
89,983 cầu
06,602 cầu
18,812 cầu
25,522 cầu
59,952 cầu
001 cầu
01,101 cầu
05,501 cầu
12,211 cầu
17,711 cầu
221 cầu
45,541 cầu
46,641 cầu
47,741 cầu
49,941 cầu
661 cầu
78,871 cầu
881 cầu