Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kết quả soi cầu ngày 20/01/2022 tìm được 56 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0102030307262731333337383838383943434648484848495353565861636464687173737378788082838686878889899091929293979899
Trong đó có 18 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 32 cặp số khác nhau, trong đó có 15 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 38,83: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 38 hoặc 83)
Thống kê cầu lặp:
38,835 cầu
37,734 cầu
48,844 cầu
46,643 cầu
68,863 cầu
78,873 cầu
89,983 cầu
03,302 cầu
29,922 cầu
332 cầu
34,432 cầu
35,532 cầu
39,932 cầu
01,101 cầu
02,201 cầu
07,701 cầu
08,801 cầu
09,901 cầu
13,311 cầu
16,611 cầu
17,711 cầu
19,911 cầu
26,621 cầu
27,721 cầu
28,821 cầu
36,631 cầu
49,941 cầu
56,651 cầu
58,851 cầu
79,971 cầu
881 cầu
991 cầu