Dự đoán Xổ Số​
Bạn thích cặp số nào hôm nay?
Cặp số:
Số điểm:
Bạn không cần phải nạp tiền vào tài khoản để ghi lotto [Tìm hiểu thêm]
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Quay thưởng hôm qua
Tiện ích

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc
Nhận kết quả nhanh siêu tốc
Soạn TT MB gửi 8517
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ 7 ngày 23/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 23/09/2017
12 16 19 20 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 23/09/2017
8 98 224 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 23/09/2017
3010 Xem thêm

Thứ 6 ngày 22/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 22/09/2017
12 16 19 20 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 22/09/2017
3 06 291 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 22/09/2017
0969 Xem thêm

Thứ 5 ngày 21/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 21/09/2017
03 05 06 13 20 28 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 21/09/2017
9 82 173 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 21/09/2017
3793 Xem thêm

Thứ 4 ngày 20/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 20/09/2017
03 05 06 13 20 28 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 20/09/2017
7 70 291 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 20/09/2017
9860 Xem thêm

Thứ 3 ngày 19/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 19/09/2017
03 05 06 13 20 28 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 19/09/2017
5 28 159 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 19/09/2017
5322 Xem thêm

Thứ 2 ngày 18/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 18/09/2017
06 12 17 18 21 25 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 18/09/2017
0 00 201 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 18/09/2017
4000 Xem thêm

Chủ nhật ngày 17/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/09/2017
06 12 17 18 21 25 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/09/2017
6 72 241 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 17/09/2017
0246 Xem thêm

Thứ 7 ngày 16/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 16/09/2017
06 12 17 18 21 25 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 16/09/2017
4 37 683 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 16/09/2017
3476 Xem thêm

Thứ 6 ngày 15/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 15/09/2017
06 12 17 18 21 25 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 15/09/2017
9 07 371 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 15/09/2017
6558 Xem thêm

Thứ 5 ngày 14/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 14/09/2017
05 10 15 22 27 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 14/09/2017
8 00 308 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 14/09/2017
0503 Xem thêm

Thứ 4 ngày 13/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 13/09/2017
05 10 15 22 27 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 13/09/2017
0 30 098 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 13/09/2017
6571 Xem thêm

Thứ 3 ngày 12/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 12/09/2017
05 10 15 22 27 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 12/09/2017
2 27 228 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 12/09/2017
1171 Xem thêm

Thứ 2 ngày 11/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 11/09/2017
03 05 10 14 24 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 11/09/2017
6 76 110 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 11/09/2017
9443 Xem thêm

Chủ nhật ngày 10/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/09/2017
03 05 10 14 24 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/09/2017
7 43 289 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 10/09/2017
4793 Xem thêm

Thứ 7 ngày 09/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 09/09/2017
03 05 10 14 24 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 09/09/2017
3 55 786 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 09/09/2017
2407 Xem thêm

Thứ 6 ngày 08/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 08/09/2017
03 05 10 14 24 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 08/09/2017
0 61 285 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 08/09/2017
4248 Xem thêm

Thứ 5 ngày 07/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 07/09/2017
03 14 17 20 29 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 07/09/2017
3 93 661 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 07/09/2017
9257 Xem thêm

Thứ 4 ngày 06/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 06/09/2017
03 14 17 20 29 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 06/09/2017
1 47 640 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 06/09/2017
6769 Xem thêm

Thứ 3 ngày 05/09/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 05/09/2017
03 14 17 20 29 31 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 05/09/2017
9 99 283 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 05/09/2017
9418 Xem thêm
 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

  Bảng xếp hạng theo tuần
1
0911245479
68.000
2
Trần tuấn nam
-600
3
697989
-92.000
4
thu khổng thị
-256.000
5
Rồng Xanh
-552.000
1
thu khổng thị
400.000
2
anhdung
136.000
3
0911245479
68.000
4
Hoàng Đình Thắng
57.000
5
Trần tuấn nam
9.320
6
philong
0
7
697989
-6.000
8
nguyenhuutoan
-46.000
9
Rồng Xanh
-552.000
10
Nguyễn Thái Bảo
-637.000
1
Soi Loto
3.105.000
2
Loto Mien Bac
1.359.620
3
anhdung
1.238.000
4
lý minh tuấn
930.000
5
Nguyễn Tiến Thức
636.000
6
Barack Obama
561.007
7
Cao kỳ Dương
559.000
8
Tony Quân
548.000
9
Pro999
536.000
10
nguyen minh trung
450.000
11
Nguyen Manh Tuan
418.000
12
Dân Võ Thái
356.000
13
Nguyễn Thị Vui
353.827
14
GRA
348.000
15
Vothanh Thanhphuc
342.000
16
Chuyên viên Lô
327.870
17
Song Phi
318.000
18
van Vo Quy
285.000
19
Luyện Văn
274.000
20
Trinhvan Cao
252.000
21
Ninh
252.000
22
thu khổng thị
244.000
23
trương mạnh thái
228.000
24
Triều Kon
224.000
25
Quan Nguyen
182.000
26
dũng trần việt
182.000
27
Độc Ác Có Thừa
152.862
28
trần văn toàn
136.000
29
nguyen don nhat thanh
130.257
30
Nguyen Minh Hoang
124.000
31
Tiger Xanh
114.000
32
Nguyễn Ngọc Trình
114.000
33
Ngọc Hải
114.000
34
nguyenbaoson
114.000
35
Phương Trần
114.000
36
congyno87
114.000
37
Nguyễn Thanh Trà
114.000
38
nguyễn tiến dũng
114.000
39
nguyễn như thi
114.000
40
nguyễn hoàng
114.000
41
nguyễn sỹ cường
114.000
42
SA SN
114.000
43
pham cong minh
112.000
44
xuan
109.700
45
Tranquocviet
107.540
46
Quản trị
98.137
47
Cheoly
98.137
48
nguyễn minh thức
90.000
49
cua toi qua khu
90.000
50
huy nguyen
74.000
Lotto chơi nhiều hôm nay
Cờ thế
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ
THỐNG KÊ XỔ SỐ
THỐNG KÊ VIP
THỐNG KÊ CẦU
DÒ VÉ SỐ ONLINE
XỔ SỐ HÔM NAY