Dự đoán Xổ Số​
Bạn thích cặp số nào hôm nay?
Cặp số:
Số điểm:
Bạn không cần phải nạp tiền vào tài khoản để ghi lotto [Tìm hiểu thêm]
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Quay thưởng hôm qua
Tiện ích

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc
Nhận kết quả nhanh siêu tốc
Soạn TT MB gửi 8517
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ 5 ngày 18/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 18/01/2018
06 17 18 25 30 33 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 18/01/2018
9 94 362 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 18/01/2018
7654 Xem thêm

Thứ 4 ngày 17/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 17/01/2018
06 17 18 25 30 33 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 17/01/2018
9 94 362 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 17/01/2018
1905 Xem thêm

Thứ 3 ngày 16/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 16/01/2018
06 17 18 25 30 33 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 16/01/2018
3 14 228 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 16/01/2018
1905 Xem thêm

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 15/01/2018
04 06 15 22 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 15/01/2018
5 09 139 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 15/01/2018
7585 Xem thêm

Chủ nhật ngày 14/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/01/2018
04 06 15 22 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/01/2018
2 39 767 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/01/2018
9694 Xem thêm

Thứ 7 ngày 13/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 13/01/2018
04 06 15 22 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 13/01/2018
8 09 537 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 13/01/2018
3591 Xem thêm

Thứ 6 ngày 12/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/01/2018
04 06 15 22 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/01/2018
9 79 169 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/01/2018
4390 Xem thêm

Thứ 5 ngày 11/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/01/2018
02 20 23 25 26 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/01/2018
4 91 346 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/01/2018
6745 Xem thêm

Thứ 4 ngày 10/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/01/2018
02 20 23 25 26 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/01/2018
3 35 259 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/01/2018
2951 Xem thêm

Thứ 3 ngày 09/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/01/2018
02 20 23 25 26 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/01/2018
7 00 731 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/01/2018
9883 Xem thêm

Thứ 2 ngày 08/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/01/2018
12 15 23 32 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/01/2018
9 81 047 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/01/2018
5565 Xem thêm

Chủ nhật ngày 07/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/01/2018
12 15 23 32 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/01/2018
9 15 524 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/01/2018
4347 Xem thêm

Thứ 7 ngày 06/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/01/2018
12 15 23 32 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/01/2018
8 53 927 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/01/2018
5571 Xem thêm

Thứ 6 ngày 05/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/01/2018
12 15 23 32 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/01/2018
2 08 073 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/01/2018
4339 Xem thêm

Thứ 5 ngày 04/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/01/2018
03 24 25 32 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/01/2018
6 52 237 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/01/2018
8830 Xem thêm

Thứ 4 ngày 03/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/01/2018
03 24 25 32 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/01/2018
5 11 118 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/01/2018
3000 Xem thêm

Thứ 3 ngày 02/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/01/2018
03 24 25 32 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/01/2018
7 24 970 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/01/2018
4258 Xem thêm

Thứ 2 ngày 01/01/2018

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/01/2018
15 22 23 27 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/01/2018
7 21 133 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/01/2018
6501 Xem thêm

Chủ nhật ngày 31/12/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 31/12/2017
15 22 23 27 33 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 31/12/2017
1 69 780 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 31/12/2017
0086 Xem thêm
 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

  Bảng xếp hạng theo tuần
1
thu khổng thị
158.000
2
Rồng Xanh
-236.000
1
Dương Quang Việt
1.100
2
thu khổng thị
-8.000
3
tran minh tri
-47.150
4
Phan Dung
-116.000
5
Rồng Xanh
-444.000
1
Soi Loto
3.105.000
2
Loto Mien Bac
1.359.620
3
anhdung
1.238.000
4
lý minh tuấn
930.000
5
Nguyễn Tiến Thức
636.000
6
Barack Obama
561.007
7
Cao kỳ Dương
559.000
8
Tony Quân
548.000
9
Pro999
536.000
10
nguyen minh trung
450.000
11
Nguyen Manh Tuan
418.000
12
Dân Võ Thái
356.000
13
Nguyễn Thị Vui
353.827
14
GRA
348.000
15
Vothanh Thanhphuc
342.000
16
Chuyên viên Lô
327.870
17
Song Phi
318.000
18
van Vo Quy
285.000
19
Luyện Văn
274.000
20
Trinhvan Cao
252.000
21
Ninh
252.000
22
trương mạnh thái
228.000
23
Triều Kon
224.000
24
Quan Nguyen
182.000
25
dũng trần việt
182.000
26
thu khổng thị
178.000
27
Độc Ác Có Thừa
152.862
28
trần văn toàn
136.000
29
nguyen don nhat thanh
130.257
30
Nguyen Minh Hoang
124.000
31
nguyễn hoàng
114.000
32
nguyễn tiến dũng
114.000
33
Ngọc Hải
114.000
34
nguyễn sỹ cường
114.000
35
nguyenbaoson
114.000
36
Nguyễn Thanh Trà
114.000
37
nguyễn như thi
114.000
38
Nguyễn Ngọc Trình
114.000
39
SA SN
114.000
40
congyno87
114.000
41
Phương Trần
114.000
42
Tiger Xanh
114.000
43
pham cong minh
112.000
44
xuan
109.700
45
Tranquocviet
107.540
46
Cheoly
98.137
47
Quản trị
98.137
48
cua toi qua khu
90.000
49
nguyễn minh thức
90.000
50
huy nguyen
74.000
Lotto chơi nhiều hôm nay
Cờ thế
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ
THỐNG KÊ XỔ SỐ
THỐNG KÊ VIP
THỐNG KÊ CẦU
DÒ VÉ SỐ ONLINE
XỔ SỐ HÔM NAY