Dự đoán Xổ Số​
Bạn thích cặp số nào hôm nay?
Cặp số:
Số điểm:
Bạn không cần phải nạp tiền vào tài khoản để ghi lotto [Tìm hiểu thêm]
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Quay thưởng hôm qua
Tiện ích

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc
Nhận kết quả nhanh siêu tốc
Soạn TT MB gửi 8517
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ 6 ngày 12/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/07/2024
08 10 16 25 34 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/07/2024
5 90 275 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 12/07/2024
5649 Xem thêm

Thứ 5 ngày 11/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/07/2024
02 06 24 29 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/07/2024
1 73 689 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 11/07/2024
3452 Xem thêm

Thứ 4 ngày 10/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2024
02 06 24 29 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2024
4 80 900 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 10/07/2024
5191 Xem thêm

Thứ 3 ngày 09/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/07/2024
02 06 24 29 34 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/07/2024
4 83 867 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 09/07/2024
0977 Xem thêm

Thứ 2 ngày 08/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/07/2024
13 14 20 21 23 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/07/2024
2 50 372 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 08/07/2024
1187 Xem thêm

Chủ nhật ngày 07/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/07/2024
13 14 20 21 23 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/07/2024
0 78 079 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 07/07/2024
4338 Xem thêm

Thứ 7 ngày 06/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/07/2024
13 14 20 21 23 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/07/2024
9 13 052 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 06/07/2024
3516 Xem thêm

Thứ 6 ngày 05/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/07/2024
13 14 20 21 23 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/07/2024
1 18 827 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 05/07/2024
7812 Xem thêm

Thứ 5 ngày 04/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/07/2024
12 23 28 30 33 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/07/2024
6 45 035 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 04/07/2024
6499 Xem thêm

Thứ 4 ngày 03/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/07/2024
12 23 28 30 33 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/07/2024
6 87 391 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 03/07/2024
7365 Xem thêm

Thứ 3 ngày 02/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/07/2024
12 23 28 30 33 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/07/2024
3 00 488 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 02/07/2024
8557 Xem thêm

Thứ 2 ngày 01/07/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/07/2024
11 19 20 21 24 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/07/2024
5 10 653 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 01/07/2024
1896 Xem thêm

Chủ nhật ngày 30/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/06/2024
11 19 20 21 24 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/06/2024
6 54 205 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/06/2024
1185 Xem thêm

Thứ 7 ngày 29/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 29/06/2024
11 19 20 21 24 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 29/06/2024
4 36 020 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 29/06/2024
1493 Xem thêm

Thứ 6 ngày 28/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 28/06/2024
11 19 20 21 24 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 28/06/2024
7 73 454 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 28/06/2024
8008 Xem thêm

Thứ 5 ngày 27/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 27/06/2024
01 03 13 24 28 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 27/06/2024
4 36 203 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 27/06/2024
2510 Xem thêm

Thứ 4 ngày 26/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 26/06/2024
01 03 13 24 28 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 26/06/2024
6 47 611 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 26/06/2024
4496 Xem thêm

Thứ 3 ngày 25/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 25/06/2024
01 03 13 24 28 34 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 25/06/2024
4 89 687 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 25/06/2024
0848 Xem thêm

Thứ 2 ngày 24/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 24/06/2024
02 07 13 27 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 24/06/2024
5 87 641 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 24/06/2024
5-87-641 Xem thêm

Chủ nhật ngày 23/06/2024

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
02 07 13 27 29 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
0 61 804 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 23/06/2024
5508 Xem thêm
 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

  Bảng xếp hạng theo tuần
1
Soi Loto
3.105.000
2
Loto Mien Bac
1.359.620
3
anhdung
1.146.000
4
nguyễn mạnh hùng
1.032.000
5
lý minh tuấn
930.000
6
Nguyễn Tiến Thức
636.000
7
Barack Obama
561.007
8
Cao kỳ Dương
559.000
9
Tony Quân
548.000
10
Pro999
536.000
11
nguyen minh trung
450.000
12
Nguyen Manh Tuan
418.000
13
Dân Võ Thái
356.000
14
Nguyễn Thị Vui
353.827
15
GRA
348.000
16
Vothanh Thanhphuc
342.000
17
Chuyên viên Lô
327.870
18
Song Phi
318.000
19
van Vo Quy
285.000
20
Luyện Văn
274.000
21
Ninh
252.000
22
Trinhvan Cao
252.000
23
trương mạnh thái
228.000
24
Triều Kon
224.000
25
Quan Nguyen
182.000
26
dũng trần việt
182.000
27
Độc Ác Có Thừa
152.862
28
trần văn toàn
136.000
29
nguyen don nhat thanh
130.257
30
Nguyen Minh Hoang
124.000
31
nguyenbaoson
114.000
32
Ngọc Hải
114.000
33
Tiger Xanh
114.000
34
Nguyễn Ngọc Trình
114.000
35
nguyễn sỹ cường
114.000
36
nguyễn như thi
114.000
37
nguyễn tiến dũng
114.000
38
Nguyễn Thanh Trà
114.000
39
nguyễn hoàng
114.000
40
SA SN
114.000
41
Phương Trần
114.000
42
congyno87
114.000
43
pham cong minh
112.000
44
xuan
109.700
45
Tranquocviet
107.540
46
Cheoly
98.137
47
Quản trị
98.137
48
nguyễn minh thức
90.000
49
cua toi qua khu
90.000
50
huy nguyen
74.000
Lotto chơi nhiều hôm nay
Cờ thế
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ
THỐNG KÊ XỔ SỐ
THỐNG KÊ VIP
THỐNG KÊ CẦU
DÒ VÉ SỐ ONLINE
XỔ SỐ HÔM NAY