Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
23
01
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
37
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
03
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
15
04
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
29
05
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
27
06
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
26
07
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
3
 
 
1
 
1
 
1
 
29
08
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
34
09
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
19
10
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
37
11
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
32
12
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
28
13
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
2
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
2
 
44
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
25
16
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
17
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25
18
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
3
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
39
19
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
3
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
33
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
18
21
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
22
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
23
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
27
24
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
24
25
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
32
26
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
21
28
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
29
29
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
25
30
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
25
31
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
29
32
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
26
33
 
 
 
1
2
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
3
 
 
 
1
32
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
20
35
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
25
36
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
30
37
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
22
38
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
35
39
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
25
40
 
1
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
41
1
2
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
2
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
37
42
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
27
43
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
33
44
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
21
45
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
46
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
31
47
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
1
1
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
34
48
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
39
49
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
25
50
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
30
51
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
52
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
20
53
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
30
54
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
31
55
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
28
56
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21
57
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
24
58
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
29
59
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
26
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
31
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
22
62
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
&n