Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
27
01
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
02
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
21
03
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
04
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
28
05
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
24
06
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
26
07
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
25
08
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
27
09
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
20
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
2
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
34
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
2
 
 
 
22
12
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
34
13
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
38
14
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
27
15
4
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
1
3
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
33
16
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
23
17
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
25
18
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
28
19
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
3
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
35
20
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
21
 
 
 
2
 
1
 
1
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
21
22
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
21
23
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
24
24
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27
25
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
32
26
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
30
27
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
29
28
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
21
29
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
30
30
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
27
31
1
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
35
32
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
35
33
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
31
34
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
24
35
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
36
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
26
37
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
28
38
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
36
39
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
40
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
41
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
27
42
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
22
43
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
30
44
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
26
45
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
20
46
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
32
47
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
22
48
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
31
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
26
50
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
32
51
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
21
52
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
23
53
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
1
 
31
54
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
31
55
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
33
56
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
23
57
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
3
 
1
 
1
 
28
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
25
59
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
31
60
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
32
61
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
62
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1