Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
30
01
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
25
02
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
30
03
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
29
04
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
34
05
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
30
06
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
21
07
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
27
08
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
20
09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
25
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
25
11
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
28
12
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
28
13
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
29
14
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
27
15
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
21
16
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
4
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
31
17
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
24
18
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
23
19
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
23
20
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
33
21
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
2
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
37
22
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
27
23
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
29
24
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
26
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
22
26
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
1
1
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
38
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
15
28
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
23
29
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
24
30
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
26
31
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
29
32
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
20
33
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
23
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
31
35
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
22
36
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
34
37
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
3
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
25
38
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
27
39
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
27
40
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
30
41
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
27
42
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
31
43
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
35
44
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
20
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
18
46
 
1
 
 
2
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
32
47
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
25
48
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
26
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
4
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
50
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
33
51
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
32
52
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
20
53
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
28
54
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
25
55
 
1
1
3
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
36
56
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
21
57
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
25
58
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
23
59
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
26
60
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
18
61
2
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
62
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1