Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kết quả soi cầu ngày 20/04/2024 tìm được 57 cầu có độ dài >= 5 ngày:
040607091212121515212222222223282931313232323740404141414244474949515252575866717272757577778081838384858795979798
Trong đó có 20 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 32 cặp số khác nhau, trong đó có 19 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 12,21: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 12 hoặc 21)
Thống kê cầu lặp:
12,214 cầu
224 cầu
23,324 cầu
04,403 cầu
14,413 cầu
15,513 cầu
57,753 cầu
13,312 cầu
25,522 cầu
27,722 cầu
38,832 cầu
49,942 cầu
58,852 cầu
772 cầu
79,972 cầu
06,601 cầu
07,701 cầu
08,801 cầu
09,901 cầu
17,711 cầu
18,811 cầu
24,421 cầu
28,821 cầu
29,921 cầu
37,731 cầu
441 cầu
47,741 cầu
48,841 cầu
59,951 cầu
661 cầu
78,871 cầu
89,981 cầu