Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kết quả soi cầu ngày 03/12/2022 tìm được 47 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0103040607070818222728303132323233333535363739415355575965666668707172737374757676778687899091
Trong đó có 22 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 32 cặp số khác nhau, trong đó có 19 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 07,70: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 07 hoặc 70)
Thống kê cầu lặp:
07,703 cầu
23,323 cầu
35,533 cầu
37,733 cầu
03,302 cầu
27,722 cầu
332 cầu
57,752 cầu
662 cầu
67,762 cầu
68,862 cầu
01,101 cầu
04,401 cầu
06,601 cầu
08,801 cầu
09,901 cầu
13,311 cầu
14,411 cầu
17,711 cầu
18,811 cầu
19,911 cầu
221 cầu
28,821 cầu
36,631 cầu
39,931 cầu
47,741 cầu
551 cầu
56,651 cầu
59,951 cầu
771 cầu
78,871 cầu
89,981 cầu