Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kết quả soi cầu ngày 20/08/2022 tìm được 50 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0000000102030304070910121314141415151618192122222425282933344546515355575861616365666974758485868993
Trong đó có 14 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 13 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 00: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 00)
Thống kê cầu lặp:
003 cầu
14,413 cầu
15,513 cầu
16,613 cầu
01,102 cầu
03,302 cầu
12,212 cầu
222 cầu
57,752 cầu
58,852 cầu
02,201 cầu
04,401 cầu
07,701 cầu
09,901 cầu
13,311 cầu
18,811 cầu
19,911 cầu
24,421 cầu
25,521 cầu
28,821 cầu
29,921 cầu
331 cầu
34,431 cầu
35,531 cầu
36,631 cầu
39,931 cầu
45,541 cầu
46,641 cầu
47,741 cầu
48,841 cầu
551 cầu
56,651 cầu
661 cầu
68,861 cầu
69,961 cầu
89,981 cầu