Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kết quả soi cầu ngày 01/07/2022 tìm được 33 cầu có độ dài >= 5 ngày:
020207070817222327273235384350545560656668707475767677828486868689
Trong đó có 8 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 24 cặp số khác nhau, trong đó có 7 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 68,86: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 68 hoặc 86)
Thống kê cầu lặp:
68,864 cầu
07,703 cầu
02,202 cầu
23,322 cầu
27,722 cầu
67,762 cầu
05,501 cầu
06,601 cầu
08,801 cầu
17,711 cầu
221 cầu
28,821 cầu
34,431 cầu
35,531 cầu
38,831 cầu
45,541 cầu
47,741 cầu
48,841 cầu
551 cầu
56,651 cầu
57,751 cầu
661 cầu
771 cầu
89,981 cầu