Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kết quả soi cầu ngày 22/03/2023 tìm được 38 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0102030305101315162023252630333335374041434345536060606363686978808283929597
Trong đó có 12 cầu dài trên 5 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 28 cặp số khác nhau, trong đó có 11 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 03,30: 3 cầu (3 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 03 hoặc 30)
Thống kê cầu lặp:
03,303 cầu
06,603 cầu
01,102 cầu
02,202 cầu
332 cầu
34,432 cầu
35,532 cầu
36,632 cầu
04,401 cầu
05,501 cầu
08,801 cầu
13,311 cầu
14,411 cầu
15,511 cầu
16,611 cầu
23,321 cầu
25,521 cầu
26,621 cầu
28,821 cầu
29,921 cầu
37,731 cầu
38,831 cầu
45,541 cầu
59,951 cầu
68,861 cầu
69,961 cầu
78,871 cầu
79,971 cầu