Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
Tổng số lần về
00
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
01
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
23
02
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
27
03
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
30
04
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
31
05
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
32
06
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
30
07
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
1
3
 
1
 
 
1
 
1
 
31
08
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
24
09
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
21
10
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
11
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
28
12
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
30
13
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
22
14
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
19
15
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
23
16
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
30
17
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
23
18
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
19
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
25
20
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
2
28
21
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
32
22
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
26
23
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
29
24
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
27
25
 
1
1
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
29
26
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
26
27
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
33
28
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
29
29
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22
30
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
36
31
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
33
32
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27
33
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
20
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
23
36
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
21
37
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
24
38
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
26
39
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
20
40
 
2
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
41
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
33
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
28
43
 
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
25
44
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
36
45
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
26
46
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
34
47
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
2
1
2
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
31
48
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
19
49
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21
50
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
2
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
23
51
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
21
52
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
30
53
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
24
54
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
23
55
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
25
56
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
57
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
26
58
1
1
 
1
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
1
26
59
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
18
60
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
2
 
31
61
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
35
62
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1