Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
Tổng số lần về
00
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
30
01
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
2
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
31
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
18
03
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27
04
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
24
05
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
17
06
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
26
07
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
31
08
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
27
09
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
17
10
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
32
11
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
29
12
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
 
32
13
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
19
14
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
15
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
36
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
26
17
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
13
18
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
31
20
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
25
21
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
27
22
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
32
23
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
26
24
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22
25
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
17
26
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
27
27
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
21
28
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
30
29
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
19
30
 
1
 
 
 
 
1
2
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
33
31
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
3
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
36
32
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
22
33
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
18
34
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
33
35
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
31
36
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
24
37
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
38
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
21
39
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27
40
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
21
41
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
29
42
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
19
43
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
4
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
38
44
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
31
45
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
28
46
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
22
47
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
24
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
21
49
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
1
1
 
 
30
50
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
21
51
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
18
52
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
22
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
54
 
1
 
1
 
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
38
55
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25
56
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
28
57
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
58
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
30
60
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
2
2
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
41
61
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
26
62
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1