Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
Tổng số lần về
00
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
24
01
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
23
02
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
1
33
03
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
29
04
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
05
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
27
06
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
29
07
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
30
08
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
 
33
09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
19
10
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
37
11
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
31
12
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
26
13
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
2
 
1
 
1
1
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
36
14
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
 
29
15
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
25
16
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
4
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
2
 
33
17
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
28
18
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
27
19
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
22
20
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
26
21
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
31
22
 
 
1
 
 
4
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
26
23
 
1
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
16
25
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
26
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
25
27
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
22
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
21
29
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
35
30
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
14
31
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
27
32
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
23
33
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
31
34
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
16
35
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
24
36
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
3
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
33
37
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
3
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
32
38
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
2
 
1
 
2
 
1
1
1
 
30
39
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
28
40
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
27
41
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
2
 
1
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
37
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
24
43
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
29
44
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
28
45
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
32
46
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
30
47
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
27
48
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
30
49
 
 
2
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
31
50
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
28
51
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
1
 
29
52
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
31
53
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
26
54
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
27
55
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
26
56
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
28
57
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
22
58
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
19
59
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
32
60
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
25
61
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
20
62
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1