Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
Tổng số lần về
00
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
19
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
2
 
 
1
1
31
02
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
30
03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
21
04
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
33
05
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
06
1
1
1
3
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
29
07
 
1
 
1
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
23
08
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
25
09
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
29
10
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
21
11
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
31
12
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
27
13
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
24
14
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
34
15
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
37
16
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
21
17
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
18
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
3
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
24
20
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
2
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
26
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
 
29
22
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
28
23
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
31
24
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
29
25
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
21
26
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
1
1
1
 
33
27
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
26
28
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
25
29
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
30
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
31
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
23
32
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
27
33
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
28
34
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
35
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
29
36
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
26
37
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
1
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
31
38
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
22
39
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
23
40
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
17
41
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
25
42
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
30
43
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
18
44
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
27
45
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
22
46
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21
47
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
25
48
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
28
49
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
32
50
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
33
51
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
31
52
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
33
53
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
1
1
31
54
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
30
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
26
56
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
29
57
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
25
58
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
24
59
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
24
60
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
31
61
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
16
62
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
33
63
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
1
1