Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
Tổng số lần về
00
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
21
01
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
24
03
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24
04
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
2
23
05
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
25
06
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
29
07
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
26
08
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
2
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
40
09
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
31
10
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
32
11
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
1
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
36
12
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
18
13
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
27
14
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
2
 
1
3
1
 
1
 
37
15
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
27
16
4
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
2
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
36
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
26
18
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
31
19
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
22
20
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
21
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
21
22
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
23
23
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
17
24
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
23
25
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
28
26
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
24
27
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
23
28
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
19
29
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
31
30
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
22
31
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
19
32
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
2
2
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
32
33
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
1
 
3
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
41
34
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
20
35
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
36
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
28
37
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
23
38
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
2
 
1
 
2
 
1
1
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
39
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
1
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
28
40
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
3
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
35
41
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
4
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
33
42
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
28
43
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
1
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
33
44
 
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
23
45
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
25
46
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
30
47
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
24
48
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
1
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
49
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
25
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
20
51
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
23
52
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
27
53
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
23
54
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
1
 
2
 
1
 
 
 
32
55
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
30
56
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
57
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
23
58
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
59
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
27
60
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
28
61
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
19
62
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1