Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
Tổng số lần về
00
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
31
01
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
30
02
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
29
03
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
22
04
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
25
05
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
2
 
 
2
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
29
06
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
25
07
 
 
2
 
2
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
30
08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
31
09
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
23
10
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
29
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
27
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
14
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
30
15
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
27
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
20
17
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
2
 
29
18
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
1
1
28
19
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
31
20
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
24
21
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
21
22
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
3
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
23
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
24
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
25
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
2
 
 
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
26
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
31
27
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
28
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
26
29
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
21
30
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
33
31
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
19
32
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
31
33
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
36
34
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
33
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
 
 
26
36
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
14
37
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
22
38
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
1
1
 
29
39
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
32
40
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
28
41
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
26
42
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
24
43
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
25
44
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25
45
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
27
46
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
37
47
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
2
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
24
48
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
28
49
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
34
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
21
51
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
17
52
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
2
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
33
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
25
54
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
26
55
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
1
2
1
 
29
56
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
26
57
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
28
58
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
19
59
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
23
60
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
28
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
28
62
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1