Hướng dẫn sử dụng Thống Kê tần suất loto

Biên độ ngày:    Khoảng ngày muốn xem:

Chọn tỉnh:

Chọn số muốn xem:
Chọn tất cả   |    Xóa tất cả
00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   
10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   
30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   
40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   
50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   
70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   
80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   
90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

      Xem theo chiều dọcXem theo chiều ngang    

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Chú ý: để sử dụng tốt nhất Thống kê tần suất loto bạn nên tải và cài đặc trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox

Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 99 ngày gần nhất:

Ngày
-
tháng
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
Tổng số lần về
00
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
21
01
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
02
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
25
03
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
22
04
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25
05
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
19
06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
07
 
1
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
32
08
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
3
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
28
09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
21
10
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
33
11
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
33
12
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
30
13
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
18
14
 
 
 
 
2
1
 
1
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
24
15
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
35
16
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
24
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
21
18
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
28
19
 
 
 
2
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
3
 
2
 
 
 
1
38
20
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
26
21
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
36
22
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
27
23
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
24
24
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
25
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
24
26
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
27
27
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
24
28
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
29
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
28
30
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
2
1
27
31
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
27
32
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
2
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
2
1
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
37
33
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
17
34
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
26
35
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
28
36
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
31
37
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
2
 
1
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
32
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
4
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
33
39
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
3
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
40
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
21
41
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
3
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
33
42
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
20
43
 
1
1
 
 
 
 
 
 
4
 
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
44
 
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
33
45
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
29
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
24
47
2
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
21
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
29
49
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
27
50
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
33
51
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
18
52
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
21
53
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
27
54
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
2
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
29
55
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
24
56
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
17
57
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
2
25
58
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
25
59
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
25
60
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
3
1
29
61
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
30
62
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
3
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
32
63
 
1
 
 
 
 
1