Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kết quả soi cầu ngày 14/02/2018 tìm được 14 cầu có độ dài >= 7 ngày:
1113152828406161627377799799
Trong đó có 5 cầu dài trên 7 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 11 cặp số khác nhau, trong đó có 4 cặp số có cầu chạy hơn 7 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 16,61: 2 cầu (2 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 16 hoặc 61)
Thống kê cầu lặp:
16,612 cầu
28,822 cầu
79,972 cầu
04,401 cầu
111 cầu
13,311 cầu
15,511 cầu
26,621 cầu
37,731 cầu
771 cầu
991 cầu