Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kết quả soi cầu ngày 14/02/2018 tìm được 22 cầu có độ dài >= 6 ngày:
08111213152828394048616162727374777984939799
Trong đó có 14 cầu dài trên 6 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 17 cặp số khác nhau, trong đó có 11 cặp số có cầu chạy hơn 6 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 16,61: 2 cầu (2 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 16 hoặc 61)
Thống kê cầu lặp:
16,612 cầu
28,822 cầu
39,932 cầu
48,842 cầu
79,972 cầu
04,401 cầu
08,801 cầu
111 cầu
12,211 cầu
13,311 cầu
15,511 cầu
26,621 cầu
27,721 cầu
37,731 cầu
47,741 cầu
771 cầu
991 cầu