Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kết quả soi cầu ngày 14/02/2018 tìm được 725 cầu có độ dài >= 2 ngày:

Trong đó có 253 cầu dài trên 2 ngày (màu nền đậm)
Cầu xuất hiện tại 54 cặp số khác nhau, trong đó có 51 cặp số có cầu chạy hơn 2 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 15,51: 41 cầu (41 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 15 hoặc 51)
Thống kê cầu lặp:
15,5141 cầu
59,9541 cầu
19,9129 cầu
16,6128 cầu
25,5227 cầu
57,7527 cầu
12,2125 cầu
13,3123 cầu
29,9223 cầu
45,5423 cầu
17,7120 cầu
5518 cầu
23,3217 cầu
24,4217 cầu
27,7217 cầu
39,9317 cầu
79,9717 cầu
28,8216 cầu
09,9015 cầu
05,5014 cầu
35,5314 cầu
58,8514 cầu
26,6213 cầu
1112 cầu
37,7312 cầu
01,1011 cầu
14,4111 cầu
34,4311 cầu
47,7411 cầu
49,9411 cầu
9911 cầu
48,8410 cầu
56,6510 cầu
69,9610 cầu
38,839 cầu
02,208 cầu
03,308 cầu
08,808 cầu
228 cầu
448 cầu
04,406 cầu
06,606 cầu
67,766 cầu
78,876 cầu
886 cầu
89,986 cầu
07,705 cầu
36,635 cầu
774 cầu
003 cầu
18,812 cầu
46,642 cầu
68,862 cầu
661 cầu